Представяне

Обекти

Референции

Интересно
[ ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ ]
 
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB

През последните години от своето развитие КРИС 94 ООД добавя нова страница в своята история - изграждане на вятърни паркове.

Благодарение на гъвкавите и адекватни решения на ръководството както и висококвалифицирания екип от специалисти на отдел „инженеринг” допринасят КРИС 94 да се нареди на едно от водещите места в този сектор на енергетиката.

Неоспорим факт за успеха на дружеството са немалкото вече приключени обекти.

Участвали сме като главен изпълнител или подизпълнител в изграждането на кабелни линии, фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп на общо 108 броя вятърни генератора.

Най-големият вятърен парк в България „Свети Никола” – със 156 MW инсталирана мощност е част от обектите, изградени качествено и в срок от КРИС 94.
Към настоящия момент, КРИС 94 има сключени договори за обслужване и поддръжка на няколко вятърни парка на територията на Република България.
Оценка за успеха на дружеството са референции както от български така и от чуждестранни клиенти и партньори.

КРИС 94 ще продължава да доказва качествата си в практиката, стремейки се да налага още по-голям стандарт в предлагането на стоки и услуги, гарантирайки професионално и отговорно отношение към работата и своите клиенти.

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com