Представяне[ СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ ]
 

Слънцето произвежда енергия в продължение на милиарди години. Тази енергия може да се преобразува в други форми, като например производство на топлинна и електричество.

Произвеждането на енергия от фотоволтаични централи е сред най-разпространените и сигурни методи за произвеждане на чиста енергия.За разлика от останалите методи за добиване на енергия от възобновяеми източници, превръщането на светлина в електричество е един от най-сигурните и предвидимите.

Фотоволтаичните централи работят дори при облачно и дъждовно време.За разлика от ветрогенераторите, при които поривът на вятъра не е константен и не толкова добре предвидлив.Недостатъкът на фотоволтаичните централи е огромната площ, която заемат и високата инвестиция за тяхното изграждане.В последно време обаче има тенденции да се покриват промишлени площи с тях като покриви на заводи, фабрики, административни сгради, училища и много други.Това позволява да се произвежда голямо количество енергия без да се заемат толкова ценните земеделски площи и самите фотоволтаични централи да допринасят за икономията на съответната сграда.Това ги прави много атрактивни и полезни.

За България слънчевата енергия представлява голям енергиен ресурс.Географското положение на страната предопределя изключително благоприятни условия за използване на слънчева енергия, особено в южните и източните райони.

За изграждането на фотоволтаични централи, Крис 94 ООД може да бъде полезна в няколко направления:като официален представител на няколко големи компании фирмата може да предложим възможно най-добрите решения в областта на възобновяемите източници на енергия. Един от най-големите партньори на нашата организация е италианската фирма „Carlo Gavazzi” - световно известна компания за производство на компоненти за автоматизация. Основна нейна дейност е производството на ел. апаратура за управление, контрол и измерване на енергията, произведена от фотоволтаични централи. Carlo Gavazzi предлага богата гама от инвертори, системи за контрол на стринговете, системи за отчитане (енергиен мениджмънт), интернет сървър за отчитане на събраната информация от соларния парк, системи за контрол на производителността и качеството на произведената енергия. Също така можем да предложим широка гама от постоянно токови предпазители за соларните системи, пълна гама от оборудване за изпълнението на силовата част на соларния парк плюс всички видове токови трансформатори за ниско (400V), средно(1kV – 33kV) и високо напрежение (110kV), както и всички нужни кабели за свързване на апаратурата и нейното управление.
 
a

 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com