Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ПРОМОЦИИ / НОВИНИ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Качество!

Уважаеми клиенти и партньори,

приключи процедурата по сертификация на 'Крис 94' ООД, съгласно стандартите на ISO 9001:2000 "Системи за управление на качеството. Изисквания".

Сертификационният одит се проведе на 24.10.2007 г. с препоръка за издаване на сертификат за съотвествие. Одитът бе извършен от компанията ÖHMI EuroCert® GmbH Magdeburg, по акредитацията на Германския национален орган "DAR-TGA".

На 09.11.2007 г. 'Крис 94' получи Сертификат, който удостоверява, че фирмата отговаря на изискванията на международните стандарти и спазва основните принципи на ISO 9001:2000:


o организация на работа ориентирана към клиента, прогнозиране и по-пълно удовлетворяване на неговите очаквания

o силно ръководство

o ангажираност на персонала

o подход, ориентиран към процесите

o системен подход

o процес на непрекъснати подобрения

o обективен подход при вземане на решения

o взаимно-изгодни връзки с доставчиците.

Ако желаете, може да изпратите запитване
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com