Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ПРОМОЦИИ / НОВИНИ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроинженеринг и сервиз!

Бързото развитие и нарастващите възможности на отдела, в съчетание с квалифициран персонал, добра техника и оборудване, предполага разрастване на дейността и развитие в нови направления. Благодарение на бързото и качествено изпълнение на възложените проекти, 'Крис 94' ООД се утвърждава и в сферата на дейностите по електромонтаж.
Завършени проекти и договори:

- Изграждане на цехово и промишлено осветление;

- Изграждане на въздушни електропроводи (ВЕЛ) и мачтов трафопост (МТП);

- Електрозахранване на цехове и електроинсталации в промишлени предприятия;

- Електрозахранване и електромонтаж на БКТП (бетонен комплексен транформаторен пост);

- Ретрофит на трафопостове;

- Изграждане на електрозахранване на вятърни генератори.

Ако желаете, може да изпратите запитване
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com