Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ПРОМОЦИИ / НОВИНИ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЯТЪРА

Вятърът се използва като възобновим енергиен ресурс чрез “впрягането” на енергията, съдържаща се в движещия се въздух. Той представлява необятен енергиен източник, който се използва от стотици години за различни цели в ежедневието на човека.
Вятърът за ралика от конвенционалните източници на енергия като въглища и нефт е самовъзобновяем. Изключително положително е и неговата безопасна експлоатация за разлика от атома например.
Вятърната енергия може да бъде превърната в механична енергия за извършване на работа – изпомпване на вода, смилане на зърно и обработване на дървен материал. Чрез свързване на въртящ се ротор с електрически генератор, съвременните вятърни турбини превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа.
15 юни е Световен ден на вятъра, международно събитие, което се отбелязва всяка година-започва в Европа през 2007г. и става Световен ден през 2009г.
Денят на вятъра цели да подтикне обществото да осъзнае огромните ползи от използването на този енергиен източник и да подчертае неговата популярност сред хората.

Ако желаете, може да изпратите запитване
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com