Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ПРОМОЦИИ / НОВИНИ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Нов Успех!

Уважаеми клиенти и партньори,
с удоволствие Ви съобщаваме,че"Крис 94" ООД внедри интегрирана система за управление(ИСУ), която позволява непрекъснато усъвършенстване на нашите дейности.Целта на всичко това е да се оптимизират бизнес процесите, да се генерират по-големи възможности за бъдещо развитие и по този начин да се постигне максимална ефективност от тях. След проведен одит в края не месец октомври се установи,че в дружеството успешно функционират стандартите ISO 9001 (система за управление на качеството) , OHSAS 18001(система за управление на здравето и безопасността при работа) и ISO 14001(система за управление на околната среда);всички те изграждат цялостна интегрирана система-ИСУ.По този начин екипът на "Крис 94"ООД отново показва своя професионализъм и стремеж да удовлетвори всички изисквания на своите клиенти.Ако желаете, може да изпратите запитване
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com