Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ПРОМОЦИИ / НОВИНИ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ!

Уважаеми клиенти и партньори,

В началото на миналата година Ви уведомихме, че "Крис 94" ООД започна работа по внедряване на стандарта ISO 14001:2004 - Система за управление по отношение на околната среда. Днес с радост Ви съобщаваме, че дружеството успешно премина сертификационния одит. С внедряването и на третия стандарт, ръководството на "Крис 94" ООД дефинира своя обща политика поради спецификата на създадената Интегрирана система за управление, а именно обединяването и на трите стандарта - Система за управление на качеството, Система за здравословни и безопасни условия на труд и Система за управление на околната среда. Така ръководството на "Крис 94" ООД за пореден път засвидетелства пред своите клиенти и партньори, ангажимента, който е поел към тях по отношение на осигуряването на качествени услуги и материали, прилагането на безопасни и безвредни практики на работа, при които рисковете от злополуки са сведени до минимум както за служителите, подизпълнителите, клиентите, околната среда, но и към обществото като цяло.


Ако желаете, може да изпратите запитване
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com