Апаратура Carlo Gavazzi
Галерия
Електроапаратура АВВ
Галерия
Електрически табла
Галерия
Кабели и проводници
Галерия
Кабелни аксесоари
Галерия
Заземителни устройства и аксесоари
Галерия
Осветителни тела и крушки
Галерия
Електроматериали
Галерия
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ]
Апаратура Carlo Gavazzi
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Carlo Gavazzi предлага апаратура в областа на автоматиката и КИП и А. В нея влизат датчици, системи за енергиен мениджмънт, SSR релета, Soft стартери, честотни регулатори и още много други артикули.
Електроапаратура АВВ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапарати и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на електроенергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Електрически табла
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Ел.табла за вграждане и за открит монтаж, апартаментни, бойлерни и промишлени;табла тип "Темо"; проектиране и изработка на табла според специфичните нужди на клиента.
Кабели и проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели и проводници за изграждане на кабелни линии, електроснабдителни системи за пренасяне и разпределение на електрическа енергия с различни параметри до консуматори на електрическа енергия. Силови кабели ниско и средно напрежение, каучукови, съобщителни, кабели за компютърни системи, радиочестотни, инсталационни, монтажни и др. проводници.
Кабелни аксесоари
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабелните аксесоари включват изолациони ленти за изолация в машини, апарати и инсталации, PVCлента, сигнална лента, стъклолакотръби, бишоп; гетинакс, технически ламинати; гофрирана тръба, кабелни канали за полагане в строителни конструкции; кабелни обувки и накрайници, изолирани и неизолирани, медни и алуминиеви, херметични и др.
Скоби.
Заземителни устройства и аксесоари
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Заземителни устройства и аксесоари, шини, колове; клеми - алуминиеви, биметални, месинг; кутии, шинодържатели.
Осветителни тела и крушки
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Осветителни тела с приложение в различни области, общо осветление на сгради и помещения, декоративно осветление, евакуационо. Осветителни лампи, нажежаеми лампи, живачни, луминисцентни, халогенни.
Електроматериали
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
В тази група можете да намерите небходимите Ви материали за влагане в електрически инсталации: ключове и контакти, разнообразен дизайн и цветове; удължители и щепсели; разклонителни кутии ПКОМ, за гипсокартон; батерии и фенери; патрони и капачки; клеми и клемни блокове, бакелит, порцелан и пластмасови; фасунги; др.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a

 

© 2005 КРИС bgwebsite.com