Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
Сертификат OHSAS 18001
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
 
 
 
 OHSAS 18001:2007 БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО!

Отчитайки днешната конкурентна на международно ниво бизнес среда, и водени от стремежа за непрекъснато подобряване и организационно съвършенство, ние от „КРИС 94” ООД обръщаме сериозно внимание на качеството на предлаганите от нас стоки и услуги. Индустрията е напреднала относно тези изисквания, тя се характеризира с крайна конкурентноспособност, кратък срок на предлаганите услуги и високите очаквания на крайния потребител за безопасност и качество.

Водени именно от тези критерии, ние от „КРИС 94” ООД пристъпихме към внедряване на OHSAS 18001:2002 – „Система за управление на здравето и безопасността при работа”.

С удоволствие Ви съобщаваме, че на 19 Май 2008 г. „КРИС 94” ООД успешно премина сертификационен одит, съгласно стандартите на OHSAS 18001:2002.

С ефективно внедрената Система, ние сме способни да докажем безпрепятствено на всички заинтересовани страни, че можем да се справим с всички рискови ситуации, които практиката ще предложи.

Чрез сертификацията „КРИС 94” ООД за пореден път доказа, че организацията ни е в съответствие с международните стандарти, и е символ на сигурност и качество.

През 2012г. дружеството успешно премина сертификационен одит към фирма ТЮФ НОРД ЦЕРТ ГмбХ.
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
 

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

Удостоверение строителна камара

 
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
© 2005 КРИС bgwebsite.com